Now showing items 1-3 of 3

 • Bezdrátové spoje pro metropolitní sítě 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá technologiemi vhodnými pro výstavbu metropolitních sítí. V práci jsou zmíněny technologie umožňující bezdrátový přenos rychlostmi nad 1 Gbit/s. Jsou popsány základní vlastnosti a parametry ...
 • Rozšíření aplikace DPDK DNS Probe 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je rozšíření aplikace DPDK DNS sonda pro monitorování DNS provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který slouží k rychlému zpracování paketů. Je popsána ...
 • Řízení provozu ve vysokorychlostních sítích v prostředí DPDK 

  Doležal, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je plánování síťového provozu ve vysokorychlostních sítích. V práci je popsán framework DPDK, který lze využít pro rychlé zpracovávání paketů. Jsou popsány obecné mechanismy plánování síťového ...