Now showing items 1-2 of 2

  • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

    Knebl, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
  • Vyhodnocení materiálových charakteristik při statických a dynamických zkouškách 

    Riesner, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG popisuje charakteristiky plastičnosti nežíhaných materiálů E 235, E 190 a E 220 získané statickými a dynamickými zkouškami. Na základě literární studie byl proveden ...