Now showing items 1-20 of 21

 • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...
 • Improved Electrochemical performance of NMC Cathode Materials Based on the modification of the Salt Content in the Electrolyte 

  Sedlaříková, Marie; Ortiz, Mariela Gisela; Čech, Ondřej (2019-08-25)
  Thelayered LiMO2 (M=Mn,Co,andNidenotedasNCM),havebeenextensivelystudiedandconsideredtobeapromisingcandidateofcathodematerialforfutureLIBsbecauseoftheirhightheoreticalcapacity,lowcost,safety,highcyclingstabilityandlowtoxi ...
 • Měření kapacity vysokonapěťových přechodů PN 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá měřením kapacity vysokonapěťových PN přechodů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává pohled základních vlastností PN přechodů a metod měření kapacity přechodů PN, ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN 

  Kočí, Zbyněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na provozování distribuční soustavy v české republice a používání nových typů kabelů ve světě. Popisuje vlastnosti, rozdělení a použití venkovního vedení a kabelového vedení. Práce se dále ...
 • Návrh provedení plošné kabelizace venkovních vedení 22 kV určené uzlové oblasti 

  Bracek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plošné kabelizace venkovních vedení 22 kV v určené uzlové oblasti. V první části je práce zaměřena na rešerši dotčené legislativy a technických norem, které musí být při vypracování ...
 • Návrh přístrojového transformátoru napětí odolného vůči síťovým harmonickým frekvencím 

  Mihályi, Róbert
  Táto bakalárska práca v prvej časti popisuje základné princípy fungovania transformátora. V nasledujúcich kapitolách sa zameriava na problematiku vyššie harmonické frekvencie. Následne popisuje základnú konštrukciu a ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV E.ON v zadané oblasti 

  Fojtík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou distribuční elektrické sítě se zaměřením na řešení ustáleného chodu distribuční elektrické sítě E.ON v oblasti Brno – Líšeň. Výpočet je proveden pomocí programu PAS BIZON Off-Line. ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v dané lokalitě 

  Novák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí distribuční sítě v obci Hrubá Vrbka. Práce je rozdělena do dvou části. Pro lepší porozumění problematice se první, teoretická část práce stručně zabývá historií elektrizační ...
 • Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV 

  Pospíšil, Petr
  Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena ...
 • Návrh uložení vysokonapěťových elektrod projekční sestavy elektronového mikroskopu na izolační tyče 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná diplomová práce se ve své první části zaměřuje na problematiku dějů, které probíhají v dielektrických materiálech a na jevy na povrchu reálného izolátorů umístěného v elektrickém poli. Na tuto rešerši navazuje ...
 • Návrh úprav napájení města Modřice a okolí 

  Šerý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy napájení města Modřice a okolí. V práci je popsáno základní teoretické rozdělení elektrizační soustavy a samotné distribuční soustavy. Následně je prostor věnován rozvoji a výstavbě ...
 • Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn 

  Černý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem části kabelového vedení, která je vložena mezi venkovní vedení distribuční soustavy VVN. Podstatou je popis přínosů, rizik a dopadu provozování těchto úseků z pohledu chránění a přechodových dějů. ...
 • Singing Arc 

  Kovaříková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This work discusses about the determination and the constuction of plasma speaker. The aim is to describe the function and the manufacture process. Plasma speaker operates on the principle of the electric discharge between ...
 • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

  Kopunec, Kristián
  Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Vysokonapěťové struktury pro galvanickou iziolaci v integrovaných obvodech 

  Ptáček, Karel
  Tato dizertační práce představuje novou techniku laterární rezonanční vazby, která je využita v návrhu galvanicky izolovaného posouvače úrovně, který je následně implementován v 800 V půlmůstkovém kontroléru pro průmyslové ...
 • Vyvedení výkonu z rozvodny 110/22 kV Moravany u Brna 

  Chromík, Aleš
  Cílem diplomové práce je návrh a rekonstrukce distribuční sítě vn pro společnost E.ON se zaměřením na výpočet ustáleného chodu a naplánování nových kabelových vývodů z transformační stanice Moravany u Brna. V první části ...
 • Vývoj vysokofrekvenčních zkušebních zdrojů vysokého a velmi vysokého napětí 

  Talaš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vysokofrekvenčními zdroji vysokého a velmi vysokého napětí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou rozebrány zdroje vysokého napětí po stránce historické, doplněné o základní ...