Now showing items 1-2 of 2

  • Detection Of Ventricular Extrasystoles Using High-Frequency Components Of Ecg 

    Budíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    Pathology of the ventricular extrasystole is commonly detected by comparing the width and other parameters of the QRS complex. This article represents recognition of extrasystoles using high-frequency ECG components, ...
  • Detekce komorových extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG 

    Budíková, Barbora
    Patologie komorová extrasystola se běžně detekuje pomocí šířky a dalších parametrů komplexu QRS. Tato práce představuje rozpoznání extrasystol pomocí vysokofrekvenčních složek EKG, které bylo snímané za zvláštních podmínek, ...