Now showing items 1-2 of 2

  • Classification Of High Frequency Oscillations In Intracranial Eeg 

    Macickova, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    This work focuses on study of the potential of high-frequency oscillations in the determination of pathology of the brain lesion in pharmacoresistant patients. It examines the suitability of several methods for calculating ...
  • Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů 

    Cimbálník, Jan
    Tato práce se zabývá automatickou detekcí vysokofrekvenčních oscilací jakožto moderního elektrofyziologického biomarkru epileptogenní tkáně v intrakraniálním EEG, jehož vizuální detekce je zdlouhavý proces, který je ovlivněn ...