Now showing items 1-7 of 7

 • Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers 

  Dvořák, Jan; Langhammer, Lukas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with proposal of a fractional-order high-pass filter with electronically tunable pole frequency and its order. The filter is designed using operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower ...
 • Aktivní elektrické filtry na bázi obvodů se spínanými kapacitory 

  Třeček, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem univerzálního frekvenčního filtru aplikací funkčního bloku se spínanými kapacitory. Návrh vychází z teorie obvodů se spínanými kapacitory a z teorie návrhu klasických frekvenčních filtrů. Pro ...
 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • ARC filtry s moderními aktivními prvky 

  Sedláček, Petr
  Cílem této práce je porovnat na příkladu dolní a horní propusti jejich vlastnosti různými metodami syntézy. V práci jsou nejdříve rozebrány vlastnosti a charakteristiky filtrů, realizace filtrů vyšších řádů s využitím ...
 • Current-Mode Multifunctional Filter Utilizing Losses of Inductor Simulator 

  Kartci, Aslihan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, a simple configuration for simulating the inductance using voltage differencing current conveyor (VDCC) as an active element has been presented. The proposed inductance simulator circuit uses only one VDCC, ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Řiditelné analogové elektronické obvody neceločíselného řádu 

  Dvořák, Jan
  Disertační práce se zabývá syntézou a analýzou nových obvodových struktur neceločíselného (fraktálního) řádu s řiditelnými parametry. Hlavní cíl této práce je návrh nových řešení filtračních struktur fraktálního řádu v ...