Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika historického zděného objektu 

    Pernová, Jana
    Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Součástí této práce je také předběžný průzkum historického ...