Now showing items 1-15 of 15

 • Aerodynamika automobilů v poválečném období 

  Šmerda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním vývoje automobilové aerodynamiky v poválečném období. Je zaměřena na principy, kterými se návrh automobilu řídil. Vývoj je demonstrován automobily aerodynamicky významnými a ...
 • Analýza územního plánu města Náchod - nové trendy 

  Černý, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je nastínit historický vývoj města Náchod. Dále seznámení s novými trendy územního plánování a jejich vlivem na město. Rozbor současného územního plánu města Náchod a provedení SWOT analýzy. ...
 • Architektúra a nevidiaci 

  Luciaková, Katarína
  Dizertačná práca rozoberá problematiku nevidiacich žudí vo vzťahu k architektúre. Pre prehžadnosť a určitú chronológiu javov, prácu rozdelím na určité celky, kapitoly. V prvej, úvodnej časti práce budem rozoberať vnímanie ...
 • Bezpečnostní rizika v pasivních optických sítích 

  Šimoník, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem pasivních optických sítí podle standardů, které byly definovány Mezinárodní telekomunikační unií (APON, BPON, GPON, XG-PON a NG-PON). Dále se práce zabývá bezpečností ...
 • Historický vývoj vybraných parcel v katastrálním území Slatina 

  Klinčík, Radoslav
  Úkolem bakalářské práce bylo zaměření aktuálního stavu polohopisu v zadaném katastrálním území Slatina a porovnání zaměřeného stavu polohopisu s platným stavem katastrální mapy. Bakalářská práce se také zabývá historickým ...
 • Kohoutovice - městská část tří center 

  Formánková, Anna
  Práce v úvodní části stručně nastiňuje historický i současný vývoj městské části Kohoutovice z hlediska historických událostí a urbanistického rozvoje. Následně se však práce zaměřuje na podrobnou analýzu tří potenciálních ...
 • Komplexní urbanistická analýza vybraných veřejných prostor města Znojma 

  Prouzová, Ilona
  Bakalářská práce se zaměřuje na územní plánování, urbanistické zásady a veřejné prostory ve městě. V první části bakalářské práce je územní plánování stručně vysvětleno podle zákona o územním plánování a stavebním řádu. ...
 • Počátky automobilové aerodynamiky 

  Sunek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním rané fáze vývoje automobilové aerodynamiky přibližně v době 1. poloviny 20. století. Popisuje postupy, které se uplatňovaly při návrzích jednotlivých vozů, a okolnostmi, které ...
 • Podvozky závodních automobilů 

  Macháček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza současných konceptů podvozků závodních okruhových aut. V první části práce je zpracován historický vývoj, charakteristika kol a pneumatik s reprezentací dobře známých produktů. V druhé ...
 • Přehled letadel poháněných lidskou silou 

  Valuch, Tomáš
  V této bakalářské práci je vypracován historický vývoj letadel poháněných lidskou silou. Cílem práce je vypracovat přehled lidsky poháněných letadel, vyhodnotit trendy v konstrukci draku a také vyhodnotit trendy zadaných ...
 • Urbanistická analýza města se zaměřením na veřejné prostory - městské zásahy 

  Moučka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. Problematika územního plánování je v bakalářské práci stručně vysvětlena podle Zákonu o územním plánování a stavebním řádu a také na konkrétním příkladu ...
 • Vývoj a přehled leteckých profilů 

  Kerndl, Jindřich
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj a přehled leteckých profilů. První část se zabývá charakteristikami profilů a jejich významem. Druhá část zachycuje historický vývoj profilů pro letadla s pístovým pohonem. Na závěr ...
 • Vývoj a vliv hmotnosti osobních aut a motocyklů 

  Valtrová, Martina
  Tato bakalářská práce obsahuje popis historického vývoje hmotnosti automobilů a motocyklů. V první kapitole je popsána dynamika automobilů a vliv hmotnosti na dynamické vlastnosti vozu. Pro lepší popsání vývoje je dále ...
 • Vývoj mikroregionu na topografických a tematických mapách 

  Jílková, Jana
  Diplomová práce se na území mikroregionu Lomnicko zabývá vývojem zeměpisných názvů a kartografických znaků na mapách a na tematických mapách dokumentuje změny využití krajiny. Podkladem pro její zpracování byly analogové ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno - Jundrov 

  Šatrán, Jiří
  Tématem této diplomové práce je vývoj rezidenční výstavby v městské části Brno – Jundrov. Popisuje postupný vývoj zástavby v jednotlivých časových úsecích. Počínaje 13. stoletím až do současnosti. Předmětem popisu je ...