Now showing items 1-3 of 3

 • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

  Smatana, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
 • Monitoring stokové sítě ve městě Brně 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická ...
 • Zařízení pro měření výšky hladiny 

  Mlčák, Petr
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro měření výšky hladiny v podzemních nádržích napájeného z baterií. Zařízení bude umožňovat konfiguraci pro nastavení periody měření a~odesílání dat na cloud. Dále bude schopno odesílat ...