Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza proudění kapaliny v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem 

  Illík, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá numerickou simulací proudění v otevřené válcové nádobě s hladinovým vírem. V teoretické části jsou uvedeny základní rovnice proudění tekutin a vztahy pro popis vírového pohybu. Jsou představeny ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
 • Optimalizace polohy propelerové turbíny v kašně 

  Duda, Petr
  Diplomová práce obsahuje základní informace o propelerových turbínách. Zabývá se správných umístěním v kašně tak aby bylo zajištěno co nejoptimálnějšího plnění. Část práce je věnována úkazům vznikajících v mezilopatkovém ...
 • Studium chování hladinového víru 

  Illík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem hladinového víru a jeho vývojem v čase. V teoretické části je uveden základní soubor vztahů používaný pro popis vírového pohybu. Experimentální část je zaměřena především na hledání ...
 • Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 

  Jobánek, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním výsledků měření na fyzikálním modelu vtokové části objektu MVE Vydra 2. Je vyhodnocen vliv tvaru a polohy vtoku do tlakového přivaděče MVE Vydra 2 na hladinové poměry v jeho předpolí. ...