Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování dynamiky letu 

    Resl, Ondřej
    Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...