Now showing items 1-4 of 4

 • Ocelová konstrukce autosalonu 

  Sztulová, Petra
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu. Objekt je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 x 30 m a výšky 7 m. Konstrukce je tvořena střešním pláštěm, vaznicemi, vazníky, sloupy ...
 • Ocelová konstrukce přístřešku 

  Kuba, Cyril
  Nová ocelová konstrukce čerpací stanice PHM. Návrh tvaru a rozměrů konstrukce. Výpočet vnitřních sil a dimenzování hlavních nosných prvků pro dvě varianty. Porovnání variant. Statický výpočet pro vybranou variantu. Půdorys ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vaněček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. ...
 • Rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži 

  Liška, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh rekonstrukce visuté lávky v Kroměříži. Lávka slouží k bezpečnému převedení pěší dopravy přes řeku Moravu. Cílem diplomové práce je návrh dvou až tří variant rekonstrukce, z nichž nejvhodnější ...