Now showing items 1-8 of 8

 • Dřevěná lávka nad vlčím výběhem 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem této diplomové práce je konstrukce dřevěné lávky přes vlčí výběh v NP Šumava. Celková délka lávky je 240 m se dvěma půdorysnými lomy. Součástí lávky jsou tři vyhlídkové terasy, z toho dvě zastřešené pultovou ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Lávka pro pěší a cyklistickou dopravu v Kunovicích 

  Boček, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes vodní tok. Lávka je navrhována z důvodu plánovaného přeložení cyklostezky v obci Kunovice, okres Uherské ...
 • Nádvorní jeřábová dráha autovrakoviště v Bzenci 

  Trachtulcová, Šárka
  Náplní bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce nádvorní jeřábové dráhy pro pojezd mostového jeřábu nosnosti 32 t. Jeřábová dráha se nachází v areálu autovrakoviště v lokalitě města Bzenec. Návrh je proveden pro ...
 • Návrh dvounosníkového jeřábového mostu 8 t 

  Bobčík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostu dvounosníkového mostového jeřábu o nosnosti 8 tun. Cílem je návrh hlavních parametrů jeřábového mostu. Nejdříve byla z katalogu vybrána jeřábová kočka. Byly navrženy ...
 • Návrh silničního spřaženého mostu na obchvatu Bytomi 

  Uhl, Milan
  Úkolem diplomové práce bude návrh spřaženého mostu o čtyřech polích. Diplomant prověří dvě varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o čtyřech prostých polích.
 • SO 217 Most přes řeku Morávku v km 6.205 

  Hollý, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové nosné konstrukce spřaženého ocelobetonového silničního mostu. Jedná se o spojitý nosník o sedmi polích, jejichž rozpětí je 36,0 + 57,0 + 75,0 + 90,0 + 75,0 + 57,0 + ...
 • Statický přepočet ocelového mostního provizoria ŽM 30 

  Tomčíková, Lucie
  Náplní bakalářské práce je statický přepočet dvou variant ocelového mostního provizoria ŽM 30, první varianta má rozpětí 18 m, druhá varianta rozpětí 30 m. Cílem výpočtu varianty o rozpětí 18 m je také porovnání s výsledky ...