Now showing items 1-9 of 9

 • Automatické hodnocení anglické výslovnosti nerodilých mluvčích 

  Gazdík, Peter
  Výuka anglickej výslovnosti s využitím počítača sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac populárnejšou. Napriek tomu presnosť týchto systémov je stále pomerne nízka. Táto diplomová práca sa preto zameriava na zlepšenie existujúcich ...
 • Deep Learning for Object Detection 

  Pitoňák, Radoslav
  Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení v realtimové strategii 

  Barilla, Marco
  Strojové učenie je jedna z najrýchlejšie napredujúcich odvetví dnešnej vedy. Je to podoblasť umelej inteligencie ktorá sa zaoberá problémom, ako pomocou počítačov riešiť komplexné moderné problémy. Vo vývoji tohto odvetvia ...
 • Modelování hudby na úrovni signálu pomocí WaveNetu 

  Slanináková, Terézia
  Práca sa zaoberá skúmaním možnosti modelovania hudby a reči pomocou WaveNetu, hlbokou neurónovou sieťou pre generovanie zvuku na úrovni signálu. Za pomoci existujúcich implementácií bol WaveNet netrénovaný na rôznych ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice metodami hlubokého učení 

  Serečunová, Stanislava
  Táto diplomová práca sa zaoberá využitím hlbokých neurónových sietí so zameraním na segmentáciu obrazu. Teoretická časť obsahuje popis hlbokých neurónových sietí a súhrn využívaných architektúr konvolučných sietí v oblasti ...
 • Sledování pohybu míče ve videu 

  Motlík, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou detekciou a sledovaním futbalovej lopty v zázname športového stretnutia. Na základe predstavených techník zameraných na sledovanie malých objektov vo vysokom rozlíšení sú navrhnuté ...