Now showing items 1-11 of 11

 • 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby 

  Petrjanoš, Jakub
  Tato práce pojednává o zpracování hudby a jejím využití při tvorbě hry v herním engine Unity. Pomocí analýzy hudby je ve hře řešeno hledání cesty přes procedurálně generovaný terén. Při vývoji byly použity experimentální ...
 • Bezkolizní navigace mobilního robotu 

  Stříteský, Vladimír
  Práce se zabývá autonomní jízdou robotu z hlediska vyhýbání se překážkám v již naplánované trase. Jsou zde shrnuty běžně používané snímače pro detekci překážek a algoritmy pro hledání cesty. Na těchto základech je navrženo ...
 • Herní demo v Unity 

  Kocián, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hry s procedurálně generovanými prvky v Unity. V práci lze najít shrnutí informací o videohrách, některé metody procedurální generace a popis procesu návrhu a implementace ...
 • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

  Němec, František
  Tato práce se zabývá problémem plánování pohybu objektu ve 3D prostoru. Cílem je vytvořit program, který uživateli umožní vytvořit scénu, ve které bude hledání cesty probíhat, automaticky pak cestu vyhledá a nakonec ji ...
 • Pravděpodobnostní lokalizace mobilního robota 

  Kopečný, Tomáš
  Řízení pohybu, navigace a orientace robota v prostoru jsou problémy spjaté s vývojem mnoha robotů. Tato práce se zabývá především lokalizací ve smyslu orientace robota v prostoru, nicméně ani ostatní aspekty nejsou opomenuty. ...
 • Rozhraní pro tvorbu herních agentů v prostředí Jason 

  Rusnák, Jakub
  Práce se zabývá tvorbou rozhraní pro vytváření agentů v jazyce Jason pro hru Unreal Tournament 2004. Čtenář se seznámí s teorií agentních systémů, s hrou Unreal Tournament a prostředím GameBots. V práci je popsán návrh ...
 • Turtlebot v rámci frameworku ROS 

  Bartoš, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření modelu Turtlebota a jeho následné otestování v prostředí Gazebo. Práce představuje sérii algoritmů, které simulují pohyb robota a jeho orientaci ve zvoleném prostoru. Vytvořené řešení poskytuje ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Kvasnica, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty robota. Obsahuje teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze nad implementačními detaily, přibližuje jejich využití a ...
 • Vizualizace hledání cesty pro robota 

  Roubalík, Zbyněk
  Tato práce se zabývá hledáním cesty robota za pomocí Bug algoritmů a Potenciálových polí. Jsou zde popsány jednotlivé Bug algoritmy, je zde vysvětlen princip Potenciálových polí a způsob hledání cesty v těchto polích. ...
 • Vizualizace plánování cesty 

  Vozák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o pravděpodobnostních algoritmech pro hledání cesty holonomického (hlavně robota typu auto) a pružného robota. Obsahuje stručný teoretický popis pravděpodobnostních algoritmů včetně diskuze ...
 • Vizualizace plánování cesty pro neholonomní objekty 

  Ohnheiser, Jan
  Tato práce se zabývá plánováním cesty neholonomního robota použitím pravděpodobnostních algoritmů. V teoretické části je rozebrán obecně problém hledání cest. Následně se pak práce zaměří na pravděpodobnostní algoritmy. ...