Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení cyklického poškození slitin na bázi hliníku a hořčíku s využitím metody akustické emise 

  Vlašic, František
  Dizertační práce se zabývá využitím metod nedestruktivního testování (akustická emise, elektronová mikroskopie, rentgenová difrakční topografie) k popisu a identifikaci stádií únavového procesu hliníkových slitin. Hlavní ...
 • Materiály pro atypické konstrukce rámů jízdních kol 

  Motl, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje materiálům na atypické rámy kol. Nejdříve krátká historie jízdních kol obecně. Poté obsahuje zadefinování pojmu atypické kolo i se čtyřmi praktickými ukázkami reálně vyrobených takovýchto kol. ...
 • Režimy opotřebení hliníkových slitin 

  Slivka, Václav
  Tato práce se zabývá zkoumáním režimů opotřebení vybrané hliníkové slitiny za podmínek suchého tření. Cílem práce bylo vyhodnotit míru abrazivního a adhezivního opotřebení této slitiny z experimentů provedených na základě ...
 • Technologie CNC výroby součásti z hliníkové slitiny 

  Novotný, Michal
  Diplomová práce Technologie CNC obrábění součásti z hliníkové slitiny je zpracována na základě konkrétního zadání firmy FP cz s.r.o. Jádro celé práce spočívá v návrhu technologie výroby zadané součásti z hliníkové slitiny ...