Now showing items 1-2 of 2

  • Hanácký statek - stavebně technologický projekt 

    Troubilová, Hana
    V této diplomové práci je řešena replika Hanáckého statku z 19. století. Celá stavba zahrnuje nejen repliku statku, ale mimo jiné také rekonstrukci stodoly nebo hospodářské přístřešky. Hanácký statek bude součástí Zooparku ...
  • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

    Melichar, Jindřich
    Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...