Now showing items 1-20 of 25

 • Cementové směsi a jejich využití pro zlepšení životního prostředí při výrobě odlitků 

  Svobodová, Radka
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu cementu, jeho rozdělení a využití v průmyslu, chemické, fyzikální a technologické vlastnosti. Píše se zde o jeho přednostech a kvalitách, ale i nevýhodách či nedostatcích. U cementových ...
 • Cihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmysl 

  Fridrich, Jakub
  Cílem této diplomové práce je studium chování cihelného recyklátu ve směsi s hlinitanovým cementem. Výsledkem zkoumání, by měl být návrh přípravy a složení materiálu, který by mohl z části nebo zcela nahradit pálicí pomůcky ...
 • Kompozitní cementy s termosetickým polymerem – příprava a vlastnosti 

  Surman, František
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem kompozitního materiálu na bázi termosetického polymeru (fenolické pryskyřice) a anorganického pojiva (hlinitanového cementu). Tento polymer-cement kompozit se vyznačuje ...
 • Kostní porcelán na bázi hlinitanového cementu 

  Němec, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je posoudit vlastnosti kostního porcelánu s využitím hlinitanových cementů pro přípravu porcelánových střepů. V rámci teoretické části bakalářské práce je popsána problematika technologie výroby ...
 • MDF kompozity AC-PVAl se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  Repka, Martin
  Polymerem impregnované cementové materiály představují zajímavou a perspektivní alternativu klasických portlandských cementových past. Hlavním zástupcem těchto materiálů jsou macrodefect-free (MDF) kompozity, složené z ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Možnosti využití slévárenských odprachů 

  Solik, Jaroslav
  Tato diplomová práce studuje možnosti využití slévárenských odprachů pro výrobu anorganických kompozitů, které by mohly být využity především ve stavebním průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část, ...
 • Pojiva na bázi hlinitanových cementů a jejich vlastnosti 

  Morávková, Jitka
  Bakalářská práce teoreticky popisuje chemické a mineralogické složení, jakož i výrobu hlinitanových cementů a některé jejich fyzikální a technologické vlastnosti. Zjišťuje změny vyvolané přidáním urychlujících a plastifikujících ...
 • Polymer-cementové kompozity pro žárovzdorné aplikace 

  Zbončák, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou vysoko pevnostných polymér-cementových kompozitov na báze vápenato hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. MDF kompozity sú zaujímavé svojimi mechanickými vlastnosťami, ktoré ...
 • Polymer-cementové kompozity se zvýšenou žáruvzdorností 

  Ryšková, Martina
  Obsahem diplomové práce je příprava macro-defect-free (MDF) kompozitů založených na bázi kalcium-aluminátového cementu a organického polymeru polyvinylalkoholu. Pozornost zaměřena především na optimalizaci dávkování, stupeň ...
 • Posouzení reologických vlastností pojivového systému kaolín-hlinitanový cement 

  Zogata, Stanislav
  Práce se zabývá studiem reologického chování kaolinu a hlinitanového cementu. V práci jsou popsané vlastnosti jednotlivých surovin a interakce kaolinu a hlinitanového cementu s vodou. Experimentální část je zaměřena na ...
 • Příprava MDF kompozitů se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

  Žůrová, Marcela
  Předmětem diplomové práce je zvýšení odolnosti vůči vlhkosti u MDF (macro-defect-free) kompozitů připravených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro tyto materiály je charakteristická absence defektů ve ...
 • Příprava vápenato-hlinitých fází 

  Ohaňka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází vysokoteplotní metodou a sol-gel metodou. Připravovány byly fáze monokalcium aluminát (CA), dodekakalcium heptaaluminát (C12A7), trikalcium aluminát (C3A) a kalcium ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Suchánková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá diagnostickými metodami používanými pro železobetonovou konstrukci s praktickým příkladem průzkumu na objektu původního Baťova památníku ve Zlíně, dnešního Domu umění. V teoretické části diplomová ...
 • Studium objemových změn pojivových silikátových směsí 

  Nováček, Jaroslav
  V teoretické rovině je tato práce věnována metodám měření a principům objemových změn malt a betonů. Důraz je kladen na cementové samonivelační podlahové hmoty s počáteční kompenzací smrštění. V praktické části je práce ...
 • Studium pojivového systému pro žárobetony na bázi kyseliny fosforečné a hlinitanového cementu 

  Pavlík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá žárobetony s pojivovým systémem založeným na hlinitanovém cementu a kyselině fosforečné. Připravené žárobetony byly vypáleny při teplotě 1 000 °C. U žárobetonů byly studovány různé vlivy na ...
 • Studium trvanlivosti hmot na bázi účelového vzniku ettringitu 

  Sokolt, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na binární a ternární pojivové systémy s účelovým vznikem ettringitu pro rychle tvrdnoucí lepicí hmoty pro keramické obklady a dlažby. Zabývá se trvanlivostí těchto hmot po vystavení koroznímu ...
 • Syntéza vysokopevnostních kompozitů na bázi anorganického cementu a polymeru 

  Másilko, Jiří
  Předmětem disertační práce je studium odolnosti vůči vlhkosti macro-defect-free (MDF) kompozitů založených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu jako polymeru. MDF cementy jsou perspektivní materiály, které ...
 • Tepelně izolační lité žárovzdorné materiály 

  Novotný, Radoslav
  Disertační práce je zaměřena na studium výzkum a vývoj litých izolačních žáromateriálů. V poslední době je obecný trend nahrazovat tvarové netvarovými žáromateriály. S rostoucí potřebou po úsporách energií je také nezbytné, ...
 • Vápenato-hlinité fáze - hydratace při různých počátečních podmínkách 

  Tomala, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou vápenato-hlinitých fází, konkrétně monokalciumaluminátu (CA), monokalciumdialuminátu (CA2) a dodekalciumheptaaluminátu (C12A7) a jejich hydratací při teplotách 20, 30 a 60 °C. ...