Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů 

    Musil, Petr
    Tato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a ...