Now showing items 1-20 of 22

 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Doležal, Jan
  Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o ...
 • Nástroje pro technologii hlubokého tažení 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce obsahuje přehled základní problematiky hlubokého tažení a stručný rozbor jednotlivých metod s uvedením jejich použití. Předněji se však zabývá zpracováním a konstrukcí nástrojů pro tuto technologii, s popisem jejich ...
 • Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku 

  Pavelek, Michal
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ...
 • Návrh technologie výroby ochranného krytu 

  Vágner, Vladislav
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu zhotovené z hlubokotažného ocelového plechu DC 04. Práce zahrnuje porovnání možných technologií výroby součásti a zpracování postupu ...
 • Návrh výroby dřezu 

  Pecha, Oldřich
  Práce předkládá návrh technologie na výrobu kruhového dřezu z korozivzdorné austenitické oceli 1.4301 (X5CrNi 18-10) o velikosti série 20 000 ks/rok. Z variantního řešení byla pro výrobu zvolena technologie konvenčního ...
 • Tažení plechu a jeho verifikace počítačovou simulací 

  Něnička, Filip
  Diplomová práce se zabývá stanovením odchylky mezi numerickou simulací procesu tažení provedenou za pomocí softwaru AutoForm R2 od švýcarské firmy AutoForm Engineering a reálnými výsledky zjištěnými pomocí bezkontaktního ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Technologie výroby tvarové součásti tvářením 

  Bezděk, Jiří
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia oboru 23037002 předkládá návrh technologie výroby nepravidelné tvarové součásti s přírubou plošným tvářením. Materiál je z nerezového plechu 17 240 o tloušťce ...
 • Technologie výroby víka tvářením 

  Hansen, Petra
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh technologie výroby komplikované součásti s přechodem eliptického pláště v hranatý tvar. Materiálem je hliník EN: AW-3003 o tloušťce 2 mm. ...
 • Technologie výroby zářiče 

  Šrotíř, Petr
  Cílem bakalářské práce je porovnat technologii výroby zadaného výtažku rotačním tlačením a hlubokým tažením. Jedná se o díl zářič, vyrobený ze zadaného plechu. Díl bude tažen v experimentálním tažidle a bude provedeno ...
 • Výroba anemostatu 

  Bíba, David
  Práce se zabývá návrhem součásti anemostatu o velikosti série 15 000 ks/rok. S přihlédnutím na kuželový tvar a rozměry součásti byla z variantního řešení vybrána technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce ...
 • Výroba filtračního sítka 

  Míka, Tomáš
  Práce řeší návrh zhotovení filtračního sítka z materiálu 17 240 (1.4301), tloušťce 0,5 mm a sériovosti 100 000 ks/rok, používaného v páce kávovaru. Jako nejvhodnější technologie pro výrobu tělesa sítka byla zvolena metoda ...
 • Výroba horního dílu benzínové nádrže 

  Minář, Martin
  Práce se zabývá návrhem výroby horního dílu benzínové nádrže. Se zohledněním tvaru a rozměrů byla z variantního řešení vybrána nejvýhodnější technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce 1 mm. Při řešení ...
 • Výroba krytu brzdového kotouče sdruženým nástrojem 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (M2I-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby krytu brzdového kotouče ve sdruženém nástroji, s roční produkcí ...
 • Výroba krytu filtru 

  Bachurek, David
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytu filtru z hlubokotažného ocelového plechu jakosti 11 325 (DC04). Na základě rozboru byly jako nejvhodnější technologie pro výrobu zvoleny stříhání a hluboké tažení, pro něž byl ...
 • Výroba napáječky 

  Vašíček, Jan
  Diplomová práce magisterského studia oboru M2I-K předkládá návrh duté rotační součásti z plechového přístřihu se zužujícím se dnem, u kterého byla zvolena jako nejvhodnější možná varianta výroby technologie hlubokého tažení ...
 • Výroba olejové vany 

  Šupa, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby olejové vany do osobního auta hlubokým tažením. Součást bude vyrobena z hlubokotažného ocelového plechu třídy 11 305 (DC04). Na základě výpočtů a studia příslušné literatury o ...
 • Výroba pouzdra zapalování 

  Jelínek, Dan
  Práce řeší návrh technologie výroby pouzdra zapalování. Jde o dutý obdélníkový kryt pro jednokanálové zapalování, vyráběné společností PBS Velká Bíteš. Součást má konstantní tloušťku stěny 0,5 a velikost roční výrobní série ...
 • Výroba rohového dřezu 

  Soldán, Josef
  Práce je zaměřena na výrobu rohového dřezu z plechu z nerezové oceli 1.4301. Na základě analýzy možných řešení výroby byla v souladu se zadáním práce zvolena výroba v několika tažných operacích pomocí konvenčního nástroje, ...
 • Výroba součásti plošným tvářením 

  Hrnčál, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T002 předkládá návrh technologie výroby součásti z hlubokotažného ocelového plechu 11 305.21. Na základě literární studie problematiky stříhání, hlubokého tažení a ...