Now showing items 1-1 of 1

  • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

    Maceček, Roman
    Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.