Now showing items 1-4 of 4

 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...
 • Vyhodnocení hlukových emisí protihlukových povrchů vozovek 

  Mejzlík, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou protihlukových povrchů vozovek, analyzovat zdroje hluku při interakci pneumatiky s vozovkou, seznámit se s principy protihlukových koberců a jejich vlastnostmi. Součástí ...
 • Vyhodnocování dopravního hluku 

  Mejzlík, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou dopravního hluku, jeho měřením a vyhodnocováním. Teoretická část se soustřeďuje jednak na základní informace o akustice, ale také popisuje a analyzuje zdroje hluku na styku ...