Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh sacího traktu pro vůz Formule SAE 

  Řehák, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sacího traktu pro vůz formule SAE. Pro pohon vozu je použita pohonná jednotka Yamaha YZF R6 (2005). Návrh sacího traktu je zpracován tak, aby vyhovoval podmínkám a specifikacím ...
 • Návrh výfukového potrubí pro vůz Formule SAE 

  Chlíbek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh výfukového potrubí pro motor Formule SAE. Pohonnou jednotkou je zde atmosférický vodou chlazený spalovací motor z motocyklu Yamaha YZF R6, modelový rok 2005. Návrh výfukového ...
 • Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru 

  Andrys, Michal
  Michal ANDRYS Optimalizace výfukového potrubí přeplňovaného zážehového motoru DP, ÚADI, 2010, str. 67, obr. 75. Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh sběrného potrubí přeplňovaného zážehového motoru. Specifikuje ...
 • Optimalizace vzduchotechniky wellness 

  Kysilka, Michal
  Tématem diplomové práce je optimalizace návrhu distribuce vzduchu v bazénové hale s ohledem na odpar z volné vodní hladiny dle předem určených kritérií s využitím softwaru pro CFD simulace. Problematikou odpařování se ...
 • Racionalizace manipulační dílny 

  Vičar, Miroslav
  Cílem této studie je dosažení výrazné racionalizace výrobního a montážního závodu firmy Cargo Van Brno. Při návrhu nového dispozičního řešení výrobních prostor bylo dostáno všech stanovených omezení od vedení společnosti ...
 • Sací potrubí jednoválcového motoru 

  Pavličík, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je vytvoření termodynamického výpočtového modelu jednoválcového spalovacího motoru pro Formuli SAE. Jako pohonná jednotka je uvažován jednoválcový motor KTM 500 EXC. Sériové sací potrubí bude ...
 • Spatially and Temporally Resolved Distributions of Liquid in an Effervescent Spray 

  Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Begell House, 2012-11-24)
  We employed Planar Laser-Induced Fluorescence (LIF) in combination with stereoscopic Particle Image Velocimetry for imaging of concentration and flux fields of liquid phase in an effervescent spray. Light heating oil (LHO) ...
 • Tepelné výměníky pro klimatizaci 

  Pavlíček, Michal
  Teze je rozdělena na 2 části. V první části se zaměřuje na klasifikaci a charakterizaci jednotlivých typů výměníků. V druhé části je popsán postup návrhu a teoretický výpočet tepelného výměníku. Získané výsledky jsou pak ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Výpočtový software pro základní termodynamické výpočty proudění plynů v trysce 

  Kozáková, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá základními termodynamickými výpočty jednorozměrného, adiabatického a stacionárního proudění plynů v tryskách. V první části práce jsou shrnuty zákony, principy a vztahy nutné pro pochopení ...