Now showing items 1-19 of 19

 • Čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Nikolaychuk, Yaroslav
  Diplomová práce zaměřena na návrh klikového hřídele pro čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla Hlavními ukoly této práce jsou návrh konfigurace klikového hřídele, vyvážení setrvačných sil a momentů v klikovém ...
 • Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru 

  Kopřiva, Martin
  Tématem předložené diplomové práce s názvem Hnací ústrojí desetiválcového leteckého motoru je návrh uspořádaní klikového ústrojí plochého desetiválcového motoru se zadanými parametry. Cílem práce je projekt konfigurace ...
 • Hnací ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Hebnar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením náhradní torzní soustavy hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 a 8x4 a následných výpočtových analýz sestavených soustav. Analýzy jsou provedeny dvě a to výpočtová frekvenční ...
 • Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru 

  Ošmera, Petr
  Tématem této diplomové práce s názvem Hnací ústrojí osmiválcového leteckého motoru je návrh uspořádání klikového ústrojí plochého osmiválcového motoru se zadanými základními parametry. Práce se zabývá návrhem konfigurace ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Hnací ústrojí šestiválcového leteckého motoru 

  Drápal, Lubomír
  Cílem této práce je návrh uspořádání plochého šestiválcového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh uspořádání klikového mechanismu, pořadí zážehů, návrh vyvážení setrvačných sil a jejich ...
 • Kompozitní hnací hřídele Formule Student 

  Bartoška, Vojtěch
  Práce obsahuje rešerši možných konstrukčních řešení příčných hnacích hřídelí pro vozidlo typu Formule Student. Zvolení konceptu kompozitních hřídelí a jeho návrh včetně kloubu tripodu a lepeného spoje. Ověření návrhu pomocí ...
 • Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla. 

  Horák, Šimon
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla se třemi nápravami. Cílem je navržení vhodného typu rámu spolu s konstrukcí všech náprav a řízení, provedení hnacího ústrojí, brzdového zařízení ...
 • Koncepční návrh terénní buggy 

  Richter, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je sestavení návodu pro konstrukci terénní buggy. Jedná o rešerši použitých řešení, avšak nechybí zde ani výpočty klíčových komponent. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. V první části ...
 • Matematický model hnacího ústrojí motorového vozidla 

  Marek, Petr
  Diplomová práce popisuje vytváření matematického modelu hnacího ústrojí motorového vozidla v prostředí softwarových programů MATLAB / Simulink. Výsledky jsou prezentovány v grafech průběhů získaných ze simulace průjezdu ...
 • Návrh komponent hnacího ústrojí formulového vozidla 

  Kolečář, Tomáš
  Práce se zabývá popisem hnacího ústrojí formulového vozidla. Poznatky z teoretického rozboru v úvodu práce jsou použity v konstrukční části zabývajícího se návrhem komponentů vozidla Formule Student. S konstrukčním návrhem ...
 • Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Knotek, Jiří
  Cílem této práce je provedení analýzy ohybových vibrací hnacího ústrojí nákladního vozidla a navržení konstrukčních úprav. Dalším cílem je posouzení přínosu konstrukčních úprav. V práci je také provedena analýza tuhosti ...
 • Pětiválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Švarc, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh konfigurace a způsobu vyvážení klikového mechanismu se zadanými parametry. Pro konkrétní konfiguraci je zpracován výkres klikového hřídele a provedena pevnostní kontrola v MKP softwaru ...
 • Systémy regulace hnacích ústrojí užitkových vozidel 

  Fojtášek, Jan
  Tato práce se zabývá principem funkce a konstrukčním řešením diferenciálů a systémů, které mají za úkol regulovat hnací sílu motoru užitkových vozidel. Jedná se o shrnutí poznatků o v současnosti používaných zařízeních ...
 • Systémy rozdělující tok výkonu hnacím ústrojím automobilů 

  Novotný, Petr
  Práce se snaží poskytnout ucelený přehled o diferenciálních soukolích. V první části popisuje zjednodušenou funkci těchto mechanismů a rozčleňuje je do několika skupin. Druhá část popisuje základní kinematické a momentové ...
 • Tvarová optimalizace klikového hřídele leteckého motoru 

  Vopařil, Jan
  Práce popisuje rozmanitost a šíři problematiky spjaté s klikovými hřídeli spalovacích motorů. Charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující jejich tvar a velikost a vybrané poznatky přenáší do návrhu klikové hřídele ...
 • Využití "Torque Vectoring" diferenciálu u současných automobilů 

  Marek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření analýzy konstrukčního řešení „Torque Vectoring“ diferenciálů a hnacího ústrojí vozidel, které využívají tento typ diferenciálu. Začátek práce je věnován vysvětlení, co to je diferenciál ...
 • Zážehový sedmiválcový hvězdicový letecký motor 

  Horváth, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh hnacího ústrojí zážehového sedmiválcového hvězdicového leteckého motoru včetně pevnostní analýzy vybraných komponent. Základní parametry válcové jednotky vychází z motoru Škoda 1,2 HTP 12V 47kW AZQ.
 • Zážehový tříválcový hvězdicový letecký motor 

  Břečka, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového mechanismu zážehového tříválcového hvězdicového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh vyvážení setrvačných sil, napěťová analýza a stanovení ...