Now showing items 1-6 of 6

 • Pásový dopravník 

  Hoferek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá funkčním výpočtem pásového dopravníku a jeho následnou konstrukcí. Cílem práce je vytvoření výkresové dokumentace a rozbor přepravovaných materiálů. Dále se tato práce zabývá konstrukcí prvků, ...
 • Pásový dopravník pro hnědé uhlí 

  Krahulík, Michal
  Náplní této závěrečné práce je návrh pásového dopravníku pro hnědé uhlí. Začátek práce tvoří základní popis pásového dopravníku a jeho částí, následně se zaobírá funkčním výpočtem dle normy ČSN ISO 5048, přičemž byl zadán ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Skulina, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg/hod, dopravní délkou 41 m a dopravní výškou 12,6 m. Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí ...
 • Pásový dopravník přestavitelný - nosná konstrukce 

  Huňka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o funkčním výpočtu přestavitelného pásového dopravníku dle normy ČSN ISO 5048 s požadovaným dopravním výkonem 210 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 260 m a výškovým rozdílem 26 m. Dále ...
 • Pásový dopravník s kluznou deskou 

  Hofbrucker, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je návrh vkládacího pásového dopravníku, který je součástí stroje na štípání palivového dřeva. Práce se zabývá koncepcí navrženého řešení, volbou konstrukčních částí dopravníku, výpočtem dopravníku ...
 • Variabilní článkový dopravník 

  Trávníček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce variabilního článkového dopravníku pro přepravu kusových nákladů. Vzhledem k požadavku minimální ceny, byla snaha použít co nejvíce nakupovaných dílů a součástí. Článkový ...