Now showing items 1-2 of 2

  • Metody výroby ozubení. 

    Kubla, Dalibor
    Cílem bakalářské práce je zpřehlednění metod výroby ozubení, strojů a nástrojů. Praktická část porovnává metody výroby u vytypovaných ozubených kol; metodu frézování odvalovacím způsobem a metodu frézování dělicím způsobem.
  • Výroba ozubeného kola různými technologiemi 

    Řezáč, Matěj
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výroby čelních ozubených kol. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se ozubení, jejich výroba a kontrola. V praktické části jsou potom vybrány 3 technologie výroby ...