Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza minutové sazby CNC strojů 

    Kubiš, Richard
    Tato práce se zabývá analýzou minutové sazby CNC strojů. Jsou v ní rozebrány jednotlivé nákladové položky a způsoby jejich zahrnutí do minutové sazby. Uvádí postup vytvoření matematického modelu, stanovení minutových sazeb ...
  • Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty 

    Nováčková, Eva
    Diplomová práce je zaměřena na režijní náklady a kalkulaci vybraného produktu. Jsou zde řešeny hodinové sazby, návrh nové aktualizované kalkulace a kroky vedoucí k této aktualizaci. Zabývá se možnými přínosy a vlivem ...