Now showing items 1-3 of 3

 • Motivace a evaluace zaměstnanců 

  Králová, Pavla
  Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky týkající se motivace a evaluace zaměstnanců firmy Tesco a.s. Práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá teoretickými východisky, která jsou potřebná pro ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Gálová, Ivana
  Předmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá ...
 • Návrh rozvoje systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Vávra, Radovan
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na čtyři části. První část obsahuje teoretické poznatky týkající se dané problematiky. V další části je ...