Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému. 

  Šedivý, Roman
  Diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením výběrového řízení vhodného dodavatele inventárního systému za využití pokročilých metod umělé inteligence. K řešení bude využito programu MS Excel, programového prostředí MATLAB ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Baierová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...
 • Návrh metodiky nákupu ve výrobní firmě 

  Graclíková, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá procesem výběru a hodnocení dodavatelů nakupovaných vstupů pro výrobu. Výběr dodavatele ve výrobním podniku je velmi důležitým prvotním krokem. Účelem mé diplomové práce je návrh kvalitnějšího ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Sedláková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelů sloužících k hodnocení dodavatelů a jejich možných rizik pro maloobchodní potravinářskou firmu. Rizikovost dodavatele je vyhodnocována prostřednictvím fuzzy logiky. Modely jsou ...
 • Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby 

  Hajdová, Lenka
  Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické ...