Now showing items 1-7 of 7

 • Hodnocení efektivnosti a rizik investičního záměru realizovaného soukromým investorem 

  Glocová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a rizik investičního záměru realizovaného soukromým investorem. Zásadou pro zpracování diplomové práce je: vymezit problematiku stavebních investic, hodnocení efektivnosti ...
 • Hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika 

  Jiráský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika. Principem pro zpracování práce je charakteristika investičního projektu, analyzování a hodnocení efektivnosti ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů 

  Dufek, Zdeněk
  Práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. V úvodu práce je provedeno odůvodnění nutnosti sledovat ukazatele efektivnosti veřejných stavebních investic ve vztahu k možnostem stabilizace ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kovaříková, Romana
  Práce se zabývá zhodnocením ekonomické výkonnosti brněnské společnosti Cukrárna Anička, s.r.o. Pro toto zhodnocení jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Práce hodnotí současný stav a formuluje návrhy na zlepšení ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení kavárny. Jejím posláním je na základě marketingového výzkumu a analýzy trhu navrhnout malý podnik, který by zaplnil mezeru na trhu v konkrétní lokalitě a ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí 

  Křemečková, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a rizik projektu realizovaného obcí. V teoretické části je vymezena problematika stavebních investic, veřejného projektu, dále jsou zde popsány ukazatele ekonomické ...
 • Řízení investičního projektu 

  Koukal, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a proveditelnosti projektu. V teoretické části je popsána rozsáhlá problematika studie proveditelnosti. Dále se práce zabývá hodnocením efektivnosti projektu a jeho ...