Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnoceni a financování investičního záměru 

  Banďouch, Daniel
  Diplomová práce pojednává o hodnocení a financování investice do obchodního centra ve městě Hradec Králové. První část práce obsahuje teoretická východiska zaměřená zejména na problematiku investičního rozhodování a s ním ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Martens, Radek
  Tématem této diplomové práce je „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Hlavním cílem práce je posouzení současného stavu společnosti AUTOCZ, spol. s.r.o. a následné vypracování návrhů, směřujících k jejímu rozvoji. Za tímto ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šafařík, Martin
  Tato diplomová práce je zpracována na téma „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Za její hlavní cíl bylo stanoveno provedení komplexní analýzy problému současného stavu firmy AUTOSHOP PAULUS, spol. s r.o. a jejího okolí. ...