Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Slezák, Tomáš
    V této diplomové práci je zaměřena pozornost na analýzu informačního systému firmy a následně návrh jeho změn. V první části se bude potřeba seznámit s pojmy a vymezit teoretická východiska týkajících se informačních systémů ...
  • Výběr informačního systému 

    Šebesta, Petr
    Diplomová práce pojednává o problematice výběru informačního systému v podniku. Na základě teoretických poznatků o podnikových informačních systémech a jejich vývoji je postavena analýza problému výběru vhodného informačního ...