Now showing items 1-10 of 10

 • Efektivnost investičního záměru 

  Benedělová, Martina
  Cílem této diplomové práce je provést ekonomické zhodnocení investice. Tato investice je zaměřena do oblasti zlepšení součastné kvality životního prostředí firmy Cement Hranice, a.s. realizováním investice do by-passového ...
 • Financování a efektivita investičního projektu 

  Kupcová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá financováním investičního projektu, který pomůže zlepšit situaci společnosti působící v telekomunikační oblasti. Jsou analyzovány možnosti financování projektu prostřednictvím úvěru a kombinace ...
 • Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU 

  Benoniová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů ...
 • Hodnocení efektivnosti investic v podniku 

  Hruboš, Roman
  Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Šmíd, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení investičního záměru konkrétní společnosti a vyslovení doporučení pro či proti jeho realizaci. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy, hodnocení investic a ...
 • Investiční možnosti v oblasti ekologických zdrojů energie 

  Schwab, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti investičního podnikatelského záměru, které souvisí s rozvojem alternativních zdrojů energie v ČR. Obsahuje takové analýzy, které povedou k rozhodnutí, zda se v roce 2011 vyplatí začít ...
 • Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky 

  Mackovík, Jaroslav
  Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr-restrukturalizace živočišné výroby v zemědělském podniku 

  Mackovík, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru – provedení změn v živočišné výrobě zemědělské společnosti. V práci jsou využity teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelské činnosti, analýzy podniku ...
 • Posouzení efektivnosti investičního projektu 

  Kristová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti dvou investičních projektů společnosti JKZ Bučovice, a.s. Investice jsou zaměřeny na koupi moderních technologií, které rozšířily výrobní kapacity společnosti a zvýšily ...
 • Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě 

  Malínková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nákladů na dopravu v distribuční firmě. Zkoumá jak evidenci a sledování jednotlivých nákladů, tak i výši a efektivnost vynakládaných nákladů. Výstupem práce je návrh evidence a ...