Now showing items 1-11 of 11

 • Biometrické rozpoznání živosti prstu 

  Váňa, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na biometrické rozpoznání živosti prstu. Teoretická část práce je zaměřena na biometrické systémy využívající k rozpoznání otisk prstu, problematiku stanovení živosti prstu a metody pro ...
 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Kilnarová, Pavla; Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Veřejná prostranství hrají nezastupitelnou roli ve fungování měst, zastávají mnoho důležitých funkcí a je z dlouhodobého hlediska důležité monitorovat jejich kvalitu. Empirická pozorování jsou nezbytná pro vhodné stanovení ...
 • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

  Chabiniok, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...
 • Hodnocení kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů 

  Chabiniok, Pavel
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality připojení vodičů nízkonapěťových ovládacích obvodů s důrazem kladeným na zajištění kvality nepájených zamačkávaných spojů. V práci byla zpracována analýza možných způsobů kontroly ...
 • Hodnocení kvality signálů EKG 

  Scholasterová, Viktorie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality signálů EKG. Jejím hlavním cílem je prostudovat teoretický základ pro realizaci vybraných metod hodnocení kvality signálů EKG. V teoretické části je popsána elektrokardiografie, ...
 • Implementace metriky pro hodnocení kvality videosekvencí 

  Kachlík, Miloš
  Cílem této práce je vytvořit program schopný implementovat metriku CPqD-IES pro hodnocení kvality videosekvencí v prostředí MATLAB. Tato metrika je popsána v doporučení ITU-R BT.1683 pro metody objektivního měření kvality ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku ultrazvukových zobrazovacích systémů 

  Jordánek, Tomáš
  Tato práce se zabývá ultrazvukovými zobrazovacími systémy. Nejdříve je popsáno ultrazvukové vlnění a fyzikální zákony, které s vlněním souvisí. Poté je zde velká kapitola, která se zabývá klinickým využitím. Jsou zde ...
 • Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního rtg zobrazení 

  Fiala, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikálními základy generace rtg záření, vzniku obrazu při projekčním a projekčně rekonstrukčním zobrazení. V další fázi je popsán návrh uživatelské aplikace v prostředí Matlab sloužící jako laboratorní ...
 • Současné technologie výroby barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...
 • Uživatelské rozhraní WWW pro analýzu fotografií 

  Balcárek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá uživatelským rozhraním pro strojové vyhodnocení technické kvality skupin fotografií. V práci jsou sepsány informace o fotografiích, grafických editorech a jejich zhodnocení. Praktická část ...
 • Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webové aplikaci pro hodnocení kvality obrazů a videí, a to především těm s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). K hodnocení se používají metriky, jejichž výsledky budou sloužit pro věděcké účely a ...