Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza rizik v průmyslovém podniku 

  Zahálka, Jiří
  Cílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů 

  Chodurová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je Bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesionálních řidičů. Vzhledem k tomu, že nejvíc pracovních úrazů u nás se odehrává v souvislosti s dopravními prostředky, není překvapující, že bezpečnost ...
 • Bezpečnost provozu chladicích technologií na zimních stadionech 

  Puskeilerová, Lenka
  Disertační práce se zabývá problematikou bezpečnosti provozu čpavkových chladicích technologií na zimních stadionech. Práce je zaměřena na moţnosti posuzování a řízení rizik při provozu chladicích technologií. V úvodních ...
 • Ergonomie ve strojírenství 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav ergonomie v oblasti strojírenství, konkrétně na rizika pracoviště. Provedená analýza hodnotí legislativní požadavky a metody pro identifikaci a hodnocení ergonomických rizik.
 • Hodnocení a minimalizace rizik v oblasti BOZP u stavebních společností 

  Albrecht, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení a minimalizaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na rizika ve stavebnictví. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik projektů silnic na území Jihomoravského kraje 

  Kovář, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje problematice ekonomického hodnocení a hodnocení rizikových investičních projektů v oblasti dopravní infrastruktury. První část práce je teoretická. V úvodu je vymezen životní cyklus investičního ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Bubeníčková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení literární kavárny v obci Hustopeče u Brna. Návrh vychází z analýzy trhu a marketingového průzkumu, ze kterých vyplývá, jaká je velikost trhu, konkurence na trhu ...
 • Podnikatelský plán – ubytovací zařízení na rodinném statku 

  Kubíčková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem ubytovacího zařízení na rodinném statku. Náplní práce je na základě provedených analýz, návrhu marketingového, finančního plánu a zhodnocení rizik navrhnout malý podnik, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Velecká, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro existující společnost podnikající v oborech stolařské výroby a kovovýroby. Společnost je poměrně mladá, zahájila svou činnost v listopadu 2010. Cílem diplomové ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kloiberová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro malé nově vznikající sportovně-informační centrum na Jihu Čech. Plán vychází z provedených analýz a obsahuje vymezenou oblast podnikaní, marketingový ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitbox centra 

  Albrechtová, Monika
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitbox centra 

  Albrechtová, Monika
  Tématem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na založení FitBox centra A&M a to v konkrétní lokalitě města Litovel. Na základě teoretických poznatků pramenů volně aplikovaných do praktické části bude zejména ...
 • Podnikatelský záměr pro založení fitness kavárny 

  Trandová, Hana
  Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení fitness kavárny, respektive kavárny zdravého životního stylu, v Brně. Diplomová práce bude rozdělena do tří vzájemně provázaných částí – teoretickou, ...
 • Podnikatelský záměr-internetového projektu Světotrip.cz 

  Košťál, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru internetového projektu Světotrip.cz. Jedná se o cestovatelský portál, který propojuje zkušené cestovatele a lidi, kteří nemají s individuální turistikou tolik ...
 • Podnikatelský záměr-založení prodejny 

  Fischerová, Lada
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku speciálních piv s možností degustace. Cílem práce je na základě provedených analýz, plánu a zhodnocení rizik navrhnout podnikatelský plán ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor 

  Rusek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy ...
 • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

  Kůstková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...
 • Rizika dropshippingového a B2C prodeje 

  Chupík, Radek
  Diplomová práce s názvem Rizika dropshipppingového a B2C prodeje se zabývá analýzou a zhodnocením rizik v procesu vyřizování objednávek internetového obchodu Zahradavpohode.cz. Tento podnikatelský subjekt v tomto procesu ...
 • Rizika řízení logistiky v podniku 

  Štěpančík, Ondřej
  Diplomová práce s názvem Rizika řízení logistiky v podniku se zabývá analýzou kvality toků v logistickém řetězci vybraného internetového obchodu Notino.cz. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje teoretická ...
 • Rizika řízení průběhu zakázky ve společnosti 

  Skrovná, Nicole
  Diplomová práce s názvem Řízení rizik průběhu zakázky ve společnosti se zabývá analýzou rizik outsourcingové účetní a daňové společnosti Accace Outsourcing s.r.o.. Práce je rozdělena do tří částí. Část teoretická popisuje ...