Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Rehbergerová, Alice
  Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. ...
 • Spokojenost a motivace zaměstnanců vybrané společnosti 

  Mikeš, Pavel
  Teoretická část práce pojednává o motivaci, jejím významu pro společnost a o celkové spokojenosti pracovníků. V praktické části je popsán současný stav ve společnosti za použití dotazníkového šetření. Následně se práce ...
 • Využití nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců 

  Dostálová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů interního marketingu pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. Analytická část je ...