Now showing items 1-9 of 9

 • Ekonomické aspekty zadávání veřejných zakázek 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem této bakalářské práce je proces zadávání veřejných zakázek, který je prozkoumán z pohledu zákona č. 137/3006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Za pomoci poslední novely č. 55/2012 ...
 • Hodnocení nabídek veřejných zakázek 

  Slezáková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematikou efektivního zadávání veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti zadávání ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Rojíček, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na samotný proces hodnocení veřejných zakázek a jeho velice podrobné zmapování týkající se například kvalifikačních předpokladů, posuzování nabídek z hlediska hodnocení dle různých metod. ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Henrich, Filip
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kvalifikace dodavatele a hodnotících kritérií nabídek veřejných zakázek na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část obsahuje výklad ...
 • Hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 

  Kulich, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. Zkoumá způsob jejich zadávání a hodnocení jednotlivých uchazečů konkrétní veřejné zakázky. Úvodem práce popisuje teoretickou ...
 • Proces hodnocení veřejné zakázky z pohledu investora 

  Ptáčková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá problematikou zadávání veřejných zakázek. Zaměřuje se na charakteristiku veřejných zakázek, jejich zadávání a hodnocení. Popisuje postupné kroky v průběhu zadávání veřejných zakázek a určuje rizika, ...
 • Veřejná zakázka na stavební práce 

  Fikoczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií u veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje ...
 • Výběr zhotovitele u veřejných zakázek na stavební práce 

  Brázdová, Eva
  V této práci se autor zaměřil na seznámení se s procesem zadávání veřej-ných zakázek, podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií využil ...
 • Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele 

  Johan, Stanislav
  Předmětem předkládané bakalářské práce "Zadávání veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele" je proces zadávacího řízení veřejné zakázky se zaměřením na stanovení vhodných hodnotících kritérií a jejich vah včetně ...