Now showing items 1-20 of 20

 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Objektivizované stanovení hodnoty společnosti 

  Kula, Radomír
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení ...
 • Ocenění akciové společnosti ZKL Brno 

  Žáček, Zdeněk
  Diplomová práce je věnována problematice mezioborové disciplíny oceňování podniku. V první části jsou uvedena teoretická východiska z dané oblasti zaměřená na vysvětlení základních pojmů a představení relevantních metod ...
 • Ocenění podnikatelského subjektu 

  Opluštilová, Lucie
  Cílem předkládané diplomové práce je stanovit subjektivní hodnotu akciové společnosti VINSELEKT MICHLOVSKÝ za pomocí vybraných výnosových metod oceňování. Ocenění bude provedeno k 1. 1. 2011 a bude sloužit pro interní ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Lančaričová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá stanovením subjektívnej hodnoty podniku IFE-CR, a.s. za pomoci vybranej výnosovej metódy. Ocenenie bude prevedené k dátumu 31. 12. 2013. Teoretická časť objasňuje hlavné pojmy a charakterizuje ...
 • Oceňování hodnoty podniku 

  Žďárský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá určením hodnoty podniku na základě teoretických východisek uvedených v úvodní části této práce. V praktické části diplomové práce je vybraná společnost Trial servis, s. r. o. analyzována a ...
 • Oceňování podniku 

  Kovandová, Klára
  Diplomová práce se věnuje ocenění vybraného podniku OPTICONTROL, s.r.o. za pomoci výnosové metody. Práce je rozdělena do tří částí, a to části teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou definovány základní ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hálová, Kristína
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Pekárna XYZ s.r.o. za použití výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce. V druhé části je nejprve ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Zimolová, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty konkrétního družstva. Teoretická část pojednává o základních názvoslovích a vysvětluje postupy při aplikování metod ocenění. Praktická část obsahuje vypracovanou ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Salavová, Monika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku ABC, s.r.o. pomocí výnosových metod k 1.3.2015. V první části jsou vymezena teoretická východiska. Druhá část se věnuje analýze současného stavu vybraného podniku, která ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Václavek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice k 1. lednu 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou definovány cíle práce. Druhá část obsahuje teoretická východiska ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Partlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. k datu 01. 07. 2017. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku, strategická a finanční analýza a ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Valčíková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Oweisová, Sabina
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku PREFA KOMPOZITY a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně se jedná o metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Šviková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku NHKZ Steel s.r.o. výnosovou metodou. V první části jsou popsána teoretická východiska práce a postup při oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou a ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku TSS, spol. s r.o. Třebechovice pod Orebem výnosovými metodami oceňování. Teoretická část shrnuje teoretická východiska a použité postupy pro oceňování podniku. Praktická ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vítková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti STROJSTYL,s.r.o. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody vztahující se k oceňování podniku a je zmíněn postup pro provedení ocenění podniku. ...
 • Stanovení hodnoty vybrané společnosti 

  Hlavenka, Dušan
  Diplomová práca sa zemeriava na problematiku stanovenia hodnoty spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle. Práca sa venuje sumarizácii teoretických východísk, v ktorých sú zároveň vysvetlené metódy a postupy, ktoré ...
 • Určování hodnoty podniku 

  Balgová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Českomoravský cement, a.s. výnosovou metodou k 31. 12. 2018. Teoretická část práce vymezuje metody určování hodnoty podniku a doporučené postupy, které jsou následně ...
 • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

  Mašterová, Lucie
  Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...