Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnota pro zákazníka v návaznosti na CRM a jeho význam pro konkurenceschopnost podniku 

  Keřt, Radim
  V předložené disertační práci se zabývám hodnotou pro zákazníka v rámci CRM (Customer Relationship Management) s důrazem na význam pro konkurenceschopnost podniku. Obsahem práce je jednak vypracování metodiky pro úspěšnou ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Stará, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení pojmů kreativita a inovace v podnikání. Zabývá se metodami, které mohou vést k rozvoji tvořivosti tak, aby návrhy a inovační nápady vedly ke zvyšování hodnoty pro zákazníka a rozvoji ...
 • Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS 

  Všetička, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se ...
 • Nové přístupy v marketingové komunikaci v segmentu outdoorového oblečení 

  Mráček, Pavel
  Dizertační práce se zabývá marketingovou komunikací v rámci vztahů mezi dodavatelem/výrobcem materiálů - výrobcem oblečení – prodejcem a zákazníkem v segmentu outdoorového oblečení v České republice. Specifická role zákazníka ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje návrhu opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmů týkajících se strategického řízení a ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šikula, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti strojírenského podniku sídlícího v Jihomoravském kraji, jehož předmětem podnikání je výroba a prodej elektromotorů, čerpadel, míchadel, generátorů a ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Vláčelová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhy opatření pro posílení konkurenceschopnosti malé firmy podnikající v Olomouckém kraji, jejíž hlavním předmětem podnikání je prodej galanterního zboží. Návrhy jsou zaměřeny na rozvoj vztahů ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Veitová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá návrhy pro posílení konkurenceschopnosti u malé ekvádorské firmy, která vyrábí prací prášky a další čisticí prostředky. Návrhy pro posílení konkurenceschopnosti jsou zaměřeny na rozvoj silných ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Doležal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti ubytovacího zařízení Jacob Brno prostřednictvím její značky. Stávající situace společnosti je rozebraná dle teoretických poznatků. Na základě teorie hodnotového ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šohajová, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat návrh opatření expanze značky Ideální nájemce na nový trh s důrazem na posílení konkurenceschopnosti značky na trhu. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska, která vycházejí ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Skácelová, Pavlína
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Morysová, Lucie
  Cílem bakalářské práce je předložením návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti fungující jako franšíza, zabývající se prodejem zdravých a kvalitních potravin. Analýza společnosti je provedena pomocí různých metod, ...
 • Zavedení a praktické uplatnění hodnotového managementu v organizaci 

  Vařecha, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnotového managementu jako komplexního inovačního nástroje, jehož účelem je umožnit podniku dosáhnout konkurenční schopnosti ve všech jeho činnostech, růstu produktivity a ...