Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

    Dvořák, David
    Tato diplomová práce se zabývá ohodnocením společnosti XY s. r. o. Pro stanovení hodnoty společnosti byly využity výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V úvodu práce jsou vymezeny ...