Now showing items 1-10 of 10

 • Marketingový výzkum značek v obchodních řetězcích 

  Matysíková, Ivana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na marketingový výzkum značek v obchodních řetězcích. V teoretické části je popsán průběh jednotlivých částí marketingového výzkumu a také tematika hodnoty značky, která je potřebná pro ...
 • Návrh komunikační strategie pro značku Telstar 

  Krusberská, Daniela
  V této práci jsou aplikovány poznatky z oblasti marketingové komunikace a navrženy nástroje komunikačního mixu s využitím nových trendů jako součást konceptu komunikační strategie. Konečnému návrhu marketingové komunikace ...
 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...
 • Návrh řešení efektivní komunikace firmy prostřednictvím účinného brandingu 

  Alexová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o principech, utváření, měření a zvyšování hodnoty obchodní značky. Zaměřuje se na marketingové pojetí značky a zdůrazňuje vnímání značky koncovým spotřebitelem. Jejím hlavním cílem je aplikovat ...
 • Prístupy k meraniu hodnoty značky 

  Molnárová, Dagmar (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Jednou z priorít súčasného aplikovania marketingu v praxi je riadenie a neustále zveľaďovanie vybudovanej značky produktov i značky samotných organizácií. Existuje veľa prístupov k meraniu hodnoty, výkonnosti značky. ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Danielová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti banky prostřednictvím rozvoje její značky. Stávající situace firmy je rozebrána dle teoretických poznatků a metodiky Ko Floora. Následně je firma porovnána s ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Laníková, Dana
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Slámová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky vybraného podniku, kterým je výrobna s rozvozem pizzy a burgerů Comics Pizza & Burgers v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce jsou vymezena ...
 • Využití konceptů rozvoje značky pro posílení konkurenceschopnosti banky 

  Bělovská, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na využití konceptů rozvoje značky Air Bank pro posílení konkurenceschopnosti banky. Na základě teoretických poznatků a metodiky dle Ko Floora je zhodnocena stávající situace společnosti. Následně ...
 • Využití nástrojů online marketingu pro posílení konkurenceschopnosti podniku 

  Keprdová, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na posílení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím využití nástrojů online marketingu. Na základě teoretických znalostí z odborné literatury a provedených analýz současného stavu ...