Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

    Šišmišová, Zora
    Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...