Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj koncepcie multiindustriálnej siete v procese spolutvorby hodnoty 

    Svobodová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Keďže hodnotový reťazec vo väčšine odvetví prešiel rekonfiguráciou, firmy museli spolupracovať a aktívne sa zapájali do konkrétnej strategickej siete. Jednoduchý lineárny hodnotový reťazec pomaly stráca svoje uplatnenie ...