Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Hodnocení interního prostředí podniku a návrhy na zlepšení současné situace 

  Šplíchal, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení vnitřního prostředí podniku DOLP, s.r.o. Interní analýza je založena zejména na využití nástrojů strategické a finanční analýzy vycházející ze zdrojů poskytnutých analyzovanou ...
 • Konkurenceschopnost firmy ve výberovém řízení na komunikační agenturu pro Alpha System 

  Černý, Michal
  Marketingová společnost Propeople s.r.o. byla oslovena výrobcem střešní krytiny Alpha System pro podání nabídky do výběrového řízení na novou komunikační agenturu. Nabídka Propeople s.r.o. vychází především z nalezení ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Vyskočilová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie společnosti, která působí v oblasti prodeje šperků a hodinek. Práce analyzuje současnou situaci podniku, zkoumá faktory vnějšího prostředí, působící na podnik ...
 • Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS 

  Všetička, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Tesař, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní ...
 • Návrh konkurenční strategie pro firmu Granit Parts komanditní společnost 

  Rozmarínová, Magdalena
  Náplní této diplomové práce je vytvoření konkurenční strategie obchodní společnosti. V práci je zkoumán současný stav společnosti, jejímž předmětem podnikání je prodej náhradních dílů a příslušenství na zemědělské stroje. ...
 • Návrh kroků k rozvoji strategické spolupráce v oblasti prodeje pekařských pecí 

  Bajgl, Stanislav
  Diplomová práce s názvem „Návrh kroků k rozvoji strategické spolupráce v oblasti prodeje pekařských pecí“ se zaměřuje na návrhy vedoucí k vytvoření strategického rámce vzniku strategické aliance mezi strategickou podnikatelskou ...
 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Macková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie. Součástí práce je analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření, jak docílit možného rozvoje dalších obchodních aktivit.
 • Návrh opatření vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku 

  Uhlířová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Objasňuje pojmy oblasti konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Zkoumá společnost Mironet.cz, jež se specializuje ...
 • Návrh strategie firmy 

  Filoušová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace firmy a jejich klíčových konkurentů. Obsahuje také návrh firemní strategie, která by vedla k udržení, případně posílení současného postavení společnosti na trhu.
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti taneční školy Danza 

  Pikalová, Hana
  Diplomová práce sleduje problematiku konkurenceschopnosti a návrh strategie pro její zvýšení pro taneční školu Danza. Základem pro tvorbu strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace dotazníkového ...
 • Návrh změny marketingového mixu pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Bartolšic, Roman
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit návrhy pro zvýšení konkurenceschopnosti a postavení podniku na trhu restaurací s rychlým občerstvením. Součástí práce je v její první části také teoretický úvod do dané problematiky. ...
 • Podpora implementace strategie s využitím IS/ICT 

  Reslová, Monika
  Náplní diplomové práce je návrh využití odpovídajících informačních systémů pro zabezpečení realizace business strategie zahradní divize společnosti AGRO CS a.s. Konkrétně pak posouzení vhodného využití podnikových ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosičková, Jana
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy je zaměřena na aktuální situaci společnosti Ford CARent, a.s. Tato společnost je porovnávána s konkurenčními firmami na území města Brna. Práce je rozdělena ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosíková, Kristýna
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy se zabývá současnou situací pensionu Kosanda v Jeseníkách, na základě které jsou vytvořeny návrhy za účelem rozvoje konkurenceschopnosti. Návrhy byly vytvořeny ...
 • Posilování konkurenceschopnosti podniku 

  Kheilová, Eliška
  Diplomová práce pojednává o firmě živnostníka podnikající na výrobním trhu. Živnostník provozuje řemeslnou výrobu, obor truhlářství, modelářství. Práce monitoruje pozici podnikatele vzhledem ke konkurenci na trhu. Na základě ...
 • Posílení konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhu změny marketingové strategie 

  Mácová, Romana
  Cílem této diplomové práce je analýza firmy a jejich konkurentů, ze které budou vytvořeny návrhy na změny primárně v marketingové strategii firmy tak, aby se zlepšila její konkurenceschopnost a došlo k upevnění pozice na ...