Now showing items 1-9 of 9

 • Konstrukce adaptivního stírače kapaliny 

  Novotný, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem adaptivního stírače kapaliny, který je doplňkem laboratorního zařízení. Laboratorní zařízení slouží ke studiu tloušťky mazací vrstvy a třecí síly v kontaktu. Účelem ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Výroba držáku 

  Isakidis, Petr
  Cílem této práce je návrh vhodné technologie pro výrobu držáku SPZ a blinkrů na motocykl z tenkého ocelového plechu. Výrobní série je 600 000 kusů. Pro výrobu je zvolen materiál 11 321.1 ve formě svitku plechu. Součástí ...
 • Výroba držáku 

  Andris, Tomáš
  Práce předkládá návrh technologie výroby držáku sloužícího k upevnění pneumatického válce na testovací rám. Držák je vyráběn z konstrukční oceli 1.0038 ve formě plechu o tloušťce 2 mm, ve výrobní sérii 6 000 ks/rok. Z ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba válcového pouzdra tvářením 

  Kratochvíl, Tomáš
  Bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby válcového pouzdra tvářením. Navržená technologie výroby odstupňovaného pouzdra zahrnuje operace ...
 • Výroba výkovku držáku rejdového čepu 

  Moudrý, Michal
  MOUDRÝ Michal: Výroba výkovku držáku rejdového čepu. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku rejdového čepu objemovým tvářením z oceli 12 040.0. Na základě ...