Now showing items 1-5 of 5

 • Holding Company and its Performance 

  Ficbauer, David; Režňáková, Mária (Mendel University Press, 2014-05-23)
  Research projects on the performance of companies search for the relationships between the methods of managing a company and the results. This paper presents a research on holding companies. The aim is to analyse the reasons ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Specifika finančního řízení holdingů 

  Ficbauer, David
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...
 • Srovnání jednotlivých způsobů ocenění pro nemovitost typu byt v lokalitě Plzeň - Bolevec 

  Uxa, Jan
  Diplomová práce analyzuje vybrané používané metody ocenění bytů a jejich vzájemné srovnání. Dále práce definuje základní pojmy a zásady, s kterými problematika ocenění bytů souvisí. Oceňované byty jsou v Plzni v městské ...
 • Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví 

  Fridrichová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence finančního synergického efektu u konsolidujících subjektů v odvětví stavebnictví. Za tímto účelem budou navrženy tři vhodné finanční ukazatele, které budou vypočteny ...