Now showing items 1-2 of 2

  • Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers 

    Bartuli, Erik
    Disertační práce je zaměřena na kovové a polymerní výměníky tepla. Hlavním předmětem zkoumání je optimalizace teplosměnných ploch za účelem zvýšení účinnosti výměníku tepla. Tyto cíle byly dosaženy experimentálně a numericky ...
  • Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech 

    Ostrezi, Jan
    Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného plynného polutantu (CO2) ze směsi plynů za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši ...