Now showing items 1-7 of 7

 • Fázové zobrazování pod difrakčním limitem 

  Nečesal, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí interferenčních zařízení pro výzkum měření fáze světla na mikro-strukturách a fáze plazmonů na nano-strukturách. V první kapitole je vybudován teoretický základ pro optiku a ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
 • Možnosti modelu 3D zobrazení pro e-business a ekonomickou kybernetiku 

  Burýšek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá prostředím e-business, jeho současnými trendy, definováním obecně známých ekonomických postupům a jejich zobrazením pomocí schémat vědního oboru ekonomická kybernetika. V první části je zaměřena ...
 • Nanofotonika 

  Dvořák, Petr
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ ...
 • Trojrozměrná rekonstrukce obrazu v digitální holografické mikroskopii 

  Týč, Matěj
  Tato práce se zabývá tématem 3D obrazové rekonstrukce v holografické mikroskopii, konkrétně technikou numerického přeostřování. Numerické přeostřování umožňuje za určitých podmínek korektně doostřit obraz vzorku, který se ...
 • Výpočet optického pole pro syntézu hologramů 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je počítačem generovaná holografie, konkrétněji urychlení počítaní syntetických hologramů prostředkami dnešních masivně paraleních grafických čipů. Práce začíná vysvělením základních holografických ...
 • Výpočet optického pole v GP-GPU 

  Srnec, Erik
  Tato práce popisuje poměrně novou techniku určenou na psaní vysoko paralelních programů, které název je OpenCL. Je určena jak pro GPU, tak i pro CPU a jiné paralelní procesory. Knižnice využívá architekturu procesoru, která ...