Now showing items 1-5 of 5

 • Holografická anténa 

  Klečka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá principem mikrovlnné hologra?e, způsoby záznamu mikrovlnného hologramu a rozebírá některé typy hologra?ckých antén z konstrukčního a funkčního hlediska. Dále zahrnuje simulace vybraných modelů, ...
 • Holographic Hieroglyph 

  Sobotková, Adéla
  Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, ...
 • Optické pole a syntéza hologramů 

  Šulgan, Marián
  Cílem této práce je implementovat syntézu optického pole vybranou metodou v různých podobách, porovnat je a výsledek potvrdit rekonstrukcí hologramu vyrobeného na základě vypočteného optického pole. Z důvodu náročnosti je ...
 • Výpočet optického pole pro syntézu hologramů 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je počítačem generovaná holografie, konkrétněji urychlení počítaní syntetických hologramů prostředkami dnešních masivně paraleních grafických čipů. Práce začíná vysvělením základních holografických ...
 • Výpočet optického pole v GP-GPU 

  Srnec, Erik
  Tato práce popisuje poměrně novou techniku určenou na psaní vysoko paralelních programů, které název je OpenCL. Je určena jak pro GPU, tak i pro CPU a jiné paralelní procesory. Knižnice využívá architekturu procesoru, která ...