Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu 

  Kopecký, Lukáš
  V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku ...
 • Návrh technologie a ověření výroby malých ocelových ingotů 

  Jakubčíková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem ingotů z duplexních (austeniticko-feritických) korozivzdorných ocelí z hlediska minimálního výskytu osové pórovitosti. Optimální tvar a rozměr ingotu a podmínky odlévání jsou stanoveny na ...
 • Recyklace asfaltových směsí - variabilita vstupních parametrů R-materiálu 

  Tuháček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využívání R-materiálu při výrobě nových asfaltových směsí. V teoretické části práce jsou popsány metody recyklace asfaltových směsí. Praktická část se zaměřuje na maximální procentuální ...
 • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...